Sukkub 2017

Mroczna impreza na orientację.

Logo Sukkub

Komunikat startowy

Wstęp

Sukkub jest nocną imprezą na orientację (InO) przeznaczoną dla osób posiadających już doświadczenie w nawigacji oraz startujących w innych imprezach InO (możliwy jest start osób zaczynających dopiero zabawę z mapą, jednakże będzie to raczej skok na głęboką wodę ;) ).
Osoby chcące delikatnie rozpocząć swoje zmagania z mapą zapraszamy na imprezy z cyklu Puchar GDAKKa oraz Kaszubską Włóczęgę.
Impreza odbywa się wg regulaminu (nowy regulamin wkrótce).

Organizator imprezy:

AKK GDAKK, klub turystyki aktywnej
e-mail: sukkub.ino@gmail.com
strona internetowa klubu: www.akk.pg.gda.pl
strona internetowa imprezy: http://www.sukkub.pl

Komunikat startowy na rok 2017 jest jeszcze tajemnicą. Poniżej znajdziesz komunikat z edycji 2015

Kategorie startowe:

Uczestnicy imprezy zgłaszają się i startują w zespołach jedno, dwu lub trzyosobowych. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie w towarzystwie jednego z opiekunów prawnych oraz muszą dołączyć Oświadczenie opiekunów prawnych podpisane przez obojga opiekunów prawnych.

Dla tras ze startem interwałowym minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane przed imprezą. Długości tras podano w linii prostej pomiędzy punktami, z uwzględnieniem niemożliwych do przebycia przeszkód terenowych. Na wszystkich trasach obowiązuje bezwzględny zakaz używania map innych niż dostarczone przez organizatora oraz przyrządów do nawigacji satelitarnej, za wyjątkiem funkcji rejestrowania przebytej drogi (śladu, tracka) w celu wykorzystania tych informacji po zakończeniu Imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo różnych modyfikacji map dla tras o wysokim poziomie trudności oraz wprowadzenia elementów zręcznościowych i zadaniowych (informacje w opisach tras).

Zgłoszenia:

Wcześniejsze zgłoszenia są możliwe jedynie przez formularz internetowy na stronie internetowej www.sukkub.pl

UWAGA: zapisy rozpoczynają się w poniedziałek 5. października 2015 i potrwają do poniedziałku 19. października 2015 do godz. 20:00 lub do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa

Opłaty wpisowe wynoszą:

Osoby powyżej 15 roku życia opłacone do 20.10.2015 30zł
Osoby do 15 roku, członkowie klubu AKK Gdakk oraz uczestnicy aktualnej edycji kursu OT organizowanego przez AKK Gdakk życia - opłacone do 20.10.2015 20zł
Osoby zgłoszone/opłacone po 22.10.2015 (brak gwarancji świadczeń startowych) 40zł

Po utworzniu drużyny i zaakceptowaniu zaproszeń przez uczestników, należy opłacić drużynę.

Identyfikator drużyny, niezbędny do dokonania przelewu, zostanie wyświetlony po udanej rejestracji. Zgłoszenie będzie ważne w momencie potwierdzenia się wpłaty wpisowego na konto. Można płacić za kilka osób jednocześnie. Przelew musi zostać zaksięgowany nie później niż we wtorek, 20. października. Każdy zespół zapisany na listę ma 5 dni roboczych na dokonanie wpłaty przynajmniej za jednego członka tego zespołu. Po upływie tego terminu (lub po niezaksięgowaniu wpłaty do 20.10.14 ) zostanie skreślony z listy.

Istnieje możliwość zapisu w dniu imprezy (w bazie) wyłącznie na miejsca dostępne w ramach ustalonych limitów tras. Wpisowe w takim przypadku wynosi 40zł od osoby. W celu uniknięcia sytuacji, w której zabraknie świadczeń startowych dla uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt emailowy z organizatorami (sukkub.ino@gmail.com)

Dane do przelewów

Paweł Maszkowski
ul.Chałubińskiego 3/1
80-807 Gdańsk
17 2490 1044 0000 4202 0026 5536
Tytuł przelewu:

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać Sukkub oraz podać numer identyfikacyjny drużyny.

Niezbędne wyposażenie uczestników:

Świadczenia startowe:

Wyniki:

Wyniki i symboliczne upominki dla pierwszych 3 zespołów z każdej trasy zostaną wręczone na oficjalnym zakończeniu imprezy – tj. o godz. 6:00 czasu zimowego (godz. ta może jeszcze ulec zmianie). Dodatkowo zostaną one umieszczone na stronie internetowej najpóźniej 29.10.15

Nagrody:

Podobnie jak w roku ubiegłym, nie przewidujemy nagród rzeczowych – nie licząc pamiątkowych upominków, dla najlepszych 3 drużyn z każdej z tras.

Postanowienia końcowe:

Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w imprezie tylko pod opieką opiekuna prawnego i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych (do pobrania na stronie internetowej).

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem imprezy na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy.

Prawidłowe spisanie niektórych punktów kontrolnych na trasie Ekstremalnej może wymagać wykazania się zręcznością fizyczną. Przy każdym takim punkcie zostanie zapewniona możliwość spisania punktu alternatywnego (PA), dlatego też uczestnicy spisują punkty zręcznościowe jedynie na własną odpowiedzialność.

W związku z powyższym, ewentualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator imprezy.

Nieznajomość regulaminu dostępnego na stronie sukkub.pl nie zwalnia z jego przestrzegania.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Sędzia w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, ukarać minutami karnymi lub zdyskwalifikować dany zespół.

Ważne terminy w skrócie:

Rozpoczęcie zapisów/tworzenie zespołów 5.10.2015
Koniec zapisów/zmian w zespołach. 19.10.2015
Termin opłacania zespołów 5 dni roboczych od zgłoszenia, max 20.10.2015
Rozpoczęcie rajdu 24.10.2015, godzina w zależności od trasy
Zakończenie imprezy/Wyniki 26.10.2015 godz. 7:00 czasu zimowego
Wyniki na stronie 29.10.2015